Projekt: 

Łazienka

Etap: 

Projekt koncepcyjny (zrealizowany)

Rok: 

2011
?/?