Przestrzeń prywatna dla młodej osoby (24 letniej studentki). Wyznaczenie nowego podziału, zgodnie
z założeniami klientki. Mocne, graficzne połączenie faktur, kolorów i detali. Tu również ogromną rolę
w kreowaniu odegrało światło, wydostające się zarówno z obiektów świetlnych jak i będące częścią zaprojektowanych elementów.
Kraków, ul. Św. Teresy

Projekt: 

Mieszkanie 45 m2

Etap: 

Projekt koncepcyjny

Rok: 

2008
?/?