Adaptacja hali F (Kwartał św. Wawrzyńca w Krakowie) na Muzeum Optyki; projekt placu przed obiektem. Zaprojektowanie nowoczesnego interaktywnego muzeum. Stworzenie kompleksu muzealnego eksponującego i wykorzystujacego największe osiągniecia techniki, z elementami interaktywnej edukacji i zabawy.


Projekt: 

Dyplom

Etap: 

Projekt koncepcyjny

Rok: 

2004
?/?